Eregenootschap

onze trots

In de historie van EVV Eindhoven zijn een aantal leden tot erelid en/of lid van verdienste benoemd. Tot aan het 50 jarig bestaan van de club werden er alleen ereleden benoemd. Deze selecte groep leden hebben een zeer bijzondere inzet getoond ten behoeve van de vereniging.

Bij het 50 jarig bestaan van EVV Eindhoven is de titel lid van verdienste in gevoerd. Door het invoeren van deze titel was het mogelijk leden te huldigen die dertig jaar of langer lid waren van de vereniging. Ook de leden die reeds benoemd waren als ereleden, werden, als zij aan de eisen voldeden, benoemd tot lid van verdienste.

In 1992 scheidde het betaald voetbal zich af van de amateurtak en ging het verder als Stichting Betaald Voetbal Eindhoven. Ereleden konden in de stichting niet meer benoemd worden aangezien een stichting geen leden heeft.

In 1997 werd door het bestuur van Eindhoven het Eregenootschap ingesteld. Door de commissie eregenootschap worden personen aan het bestuur voorgedragen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de club. Naar gelang hun verdiensten worden zij benoemd met de erespeld in:

  • Goud met briljant,
  • Goud
  • Zilver