woensdag 17 juli 2019
19:00 uur

  • Home
  • Nieuws
  • Stand van zaken reden tot positiviteit

Stand van zaken: reden tot positiviteit!

Beste supporters,

De afgelopen maanden lijkt het wel alsof de negativiteit heerst rondom FC Eindhoven. Niet alleen bij het Eindhovens Dagblad, maar ook de supporters klagen regelmatig over hun club. Wanneer je de artikelen in het ED zou moeten geloven zou FC Eindhoven op sterven na dood zijn. Hoewel het niet gebruikelijk is dat er vanuit het Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt gereageerd op artikelen die in de krant verschijnen, menen wij dat nu wel te moeten doen. Niet naar het Eindhovens Dagblad, die steeds meer op de man lijkt te willen spelen, maar richting onze supporters. Zij verdienen het om van ons een uitleg te krijgen bij onze doelen. Voordat wij die uitleg gaan geven willen wij in ieder geval al onze supporters excuses maken voor de wijze waarop de afgelopen maanden gecommuniceerd is vanuit de club. Dat had beter gekund en ook beter gemoeten!

Organisatie
Vorig jaar hebben wij na het vertrek van onze algemeen manager uitgebreid nagedacht over de wijze waarop onze club in het vervolg aangestuurd zou moeten worden. FC Eindhoven werd op dat moment (overigens nu nog steeds) aangestuurd door een bestuur van vrijwilligers en dat bestuur had voor de belangrijkste beslissingen een akkoord van de Raad van Commissarissen nodig. Voor de dagdagelijkse leiding was er een algemeen manager die de organisatie aanstuurde. Wij wilden de club verder professionaliseren en de keuze is toen gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe directeur die op termijn statutair bestuurder zou worden. Die directeur zou dan de dagelijkse leiding op zich nemen en enkel voor de belangrijkste beslissingen een akkoord moeten krijgen van de Raad van Commissarissen. De bestaande bestuurders zouden na die benoeming van de directeur tot statutair bestuurder toetreden tot de Raad van Commissarissen.

Om er zeker van te zijn dat wij een goede kandidaat zouden vinden hebben wij voor de zoektocht naar die nieuwe directeur een recruitment bureau ingeschakeld om ons te ondersteunen. Vanaf de eerste dag was het voor iedereen duidelijk wat de taken en bevoegdheden zouden zijn van de nieuwe directeur. Met alle kandidaten is dat ook uitgebreid besproken tijdens de verschillende gesprekken. De belangrijkste taken voor de nieuwe directeur waren de financiën nog verder op orde krijgen, de organisatie verder professionaliseren en commercie. De beslissingen op het technisch vlak zou de nieuwe directeur nooit mogen nemen zonder instemming van de Raad van Commissarissen.
Na een zorgvuldig traject is uiteindelijk in volle overtuiging gekozen om Marco Faber aan te stellen als nieuwe algemeen directeur. Mede door hem zijn de afgelopen maanden alle voorbereidingen getroffen om de structuur van FC Eindhoven te wijzigen. Tot onze spijt heeft hij eind december te kennen gegeven om de club te willen verlaten.
Omdat Marco Faber de club op korte termijn zal verlaten, moeten wij enerzijds op zoek naar een nieuwe algemeen directeur en anderzijds kunnen wij de gewenste structuurwijziging nog niet doorvoeren. Voorlopig zullen Ronald Onink en Marc Burgers nog bestuurder van FC Eindhoven blijven. Wanneer de nieuwe algemeen directeur is gevonden en is ingewerkt zullen zij beiden toetreden tot de Raad van Commissarissen die nu nog bestaat uit Pieter van der Leegte en Stan van Gansewinkel. Er is al een nieuwe commissaris gevonden met een financiële achtergrond die deel gaat uitmaken van de RvC.

Financieel
Financieel staat onze club er goed voor. De afgelopen 5 jaar hebben wij zwarte cijfers geschreven. Dat was ook hard nodig, omdat FC Eindhoven nog steeds een negatief eigen vermogen heeft van € 225.114,-- Er is de afgelopen jaren hard aan gewerkt om dat negatieve eigen vermogen om te buigen naar een positief eigen vermogen. De verwachting is dat dat binnen 2 jaar zal gaan lukken. Het afgelopen jaar bedroeg de omzet € 3.140.125,-- en is er een kleine winst gerealiseerd van € 8.561,--. De begroting is dit jaar gelijk gebleven, maar de verwachting is dat er een beduidend hoger resultaat gerealiseerd zal gaan worden.

Eén van de redenen dat er hard wordt gewerkt om het negatieve eigen vermogen om te buigen naar een positief eigen vermogen is dat de regelgeving van de KNVB strenger is geworden voor clubs die een negatief eigen vermogen hebben. Wij begrijpen dat de supporters het liefst zouden zien dat iedere euro die wij aan inkomsten hebben wordt besteed aan het spelersbudget, maar wij hebben de verantwoordelijkheid voor de lange termijn. Teveel geld uitgeven aan het spelersbudget zou voor de lange termijn grote problemen kunnen veroorzaken. Dat neemt overigens niet weg dat FC Eindhoven een uiterst ruim spelersbudget heeft!

Technische zaken
Na het vertrek van Hans Smulders en vervolgens Harm van Veldhoven is er voor gekozen om op het technisch vlak een nieuwe weg in te slaan. We hebben Tschen la Ling benaderd en gevraagd om FC Eindhoven op technisch vlak te willen ondersteunen om een solide fundament neer te zetten. Tschen La Ling heeft FCE een plan van aanpak voorgesteld en er is een overeenkomst afgesloten voor een termijn van 2 jaar om met dat plan van aanpak aan de slag te gaan.  Hij wilde daar geen vergoeding voor, omdat hij wilde laten zien dat zijn manier van werken succesvol is. Voor hem is FC Eindhoven dus een manier om dat in Nederland te laten zien.

Hij is aan de slag gegaan met een meer op continuïteit gerichte structuur om minder afhankelijk te zijn van één technische man die alles bepaalt. De technische commissie bestaat uit de hoofdtrainer en het hoofd jeugdopleidingen en voeren samen met Ling het selectie beleid. De technische commissie doet aanbevelingen en die aanbevelingen moeten sportief en financieel worden geaccordeerd door het Bestuur en RvC van FC Eindhoven.

Het doel was – en is – om zijn manier van werken te introduceren binnen de club en een basis te leggen voor de toekomst. Het is altijd  de bedoeling geweest dat de samenwerking met Tschen la Ling op deze manier niet een lange termijn oplossing zou zijn. Een technisch adviseur op afstand is natuurlijk niet de meest ideale oplossing. Uiteindelijk is het doel om in de  toekomst weer een technisch manager aan te stellen. Wie die technisch manager gaat worden en wanneer is nog niet bekend. Wij zijn nu aan het zoeken naar de juiste man voor die belangrijke functie.
Wat is de visie van FCE op het technisch beleid? Wij willen met FCE aanvallend voetbal spelen, druk zetten op de tegenstander en conditioneel en fysiek sterk zijn. Daarnaast is het streven om een permanente inkomstenstroom te creëren door middel van transfers van spelers. Een gedeelte van die transferinkomsten worden vervolgens weer besteed aan de technische begroting.

Uiteraard begrijpen wij dat de resultaten in het begin van het seizoen zijn tegengevallen. We hebben nu een mooie reeks te pakken en we hopen natuurlijk dat we dit kunnen vasthouden. Net als alle andere supporters zijn wij niet alleen maar bestuurder of lid van de Raad van Commissarissen, maar ook nog supporter van FCE. Als wij verliezen dan balen wij daar ook van, maar wij mogen niet meegaan in de waan van alledag en moeten werken aan de langere termijn. Wij hebben er vertrouwen in dat de ingeslagen weg de juiste is en dat wij dat pad moeten blijven volgen.
De roep om versterkingen is bij ons ook hoorbaar en wij weten dat er vanaf augustus al vele namen de revue zijn gepasseerd. Bij de zoektocht naar versterkingen is het voor ons echter van groot belang dat de begroting niet wordt overschreden. De consequentie van die keuze is dat wij niet alle spelers kunnen halen die wij zouden willen halen. Daarom wachten we op de veel besproken buitenkans(en).

Jeugdopleiding
De Jeugdopleiding van FC Eindhoven staat stevig in de stijgers! Drie jaar geleden zijn we begonnen met een jeugd team 013, nu hebben we weer een volledige eigen jeugdopleiding onder leiding van Pascal Maas met een 012/013/015/017/019 en volgend seizoen komt er een 014 bij. En met o.a. oud prof spelers zoals Eric Addo, Michael Lamey, Ivo Rossen en Leon Kantelberg als trainers.

Dit jaar hebben vier jeugdspelers hun debuut gemaakt in het eerste elftal. Daar zijn wij enorm trots op! Twee van hen hebben inmiddels al een contract getekend. Wij willen het liefst dat de jeugdopleiding jaarlijks één of meerdere spelers klaarstoomt om te gaan spelen voor het eerste elftal. Onze jeugdteams bestaan uit spelers die afkomstig zijn uit Eindhoven en omgeving, waarbij wij denken dat de supporter meer affiniteit krijgt met de spelers.

Dit seizoen zijn we begonnen met een beloften team dat uitkomt in de reserve competitie. Hierin spelen de reserves van het eerste team aangevuld met jeugdspelers van 019, dit team staat onder leiding van Ernie Brandts en Wim Bruynaers.

Conclusie
Wij hopen dat met deze toelichting er meer vertrouwen komt van de supporters in het beleid van het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarnaast spreken wij de wens uit dat wij het verleden het verleden laten en dat de negatieve verhalen eindelijk eens stoppen. FC Eindhoven is financieel op de goede weg en ook sportief gaat het steeds beter! Laten wij ons met zijn allen nu eens wat meer op het positieve richten en het negatieve achter ons laten. Alleen als wij ons met zijn allen inzetten voor FC Eindhoven zal er succes te behalen zijn. Wanneer het negatieve sentiment de overhand krijgt zal dat succes verder en verder weg geraken.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en Raad van Commissarissen FC Eindhoven