Tot volgend seizoen!Geen wedstrijden meer gepland

Nieuwe ereleden benoemd

Frank van Moorsel en Jan Driedonks zijn woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst van het Eregenootschap benoemd tot leden van het Eregenootschap in zilver van FC Eindhoven. 

Frank van Moorsel

Frank was al voor 2006 betrokken bij de perszaken in het stadion en bouwde tot twee keer toe eigenhandig een perstribune met de daarbij horende faciliteiten. Mede door zijn toedoen is er in 2008 een nieuwe persruimte gebouwd onder de hoofdtribune. Daar is hij, samen met zijn partner Heleen, veel te vinden rondom de wedstrijden. 

Frank maakt sinds 2012 ook actief deel uit van Marketing, Communicatie & (social) media en stuurt gedurende de wedstrijden de omroepinstallatie, het scorebord, de lichtkrant en het intern tv-circuit aan.

Doordeweeks is Frank ook regelmatig te zien in het Jan Louwers Stadion. Naast zijn eigen baan in het ziekenhuis behandelt hij diverse facilitaire zaken, met name op vlak van technische apparatuur, ICT & telefonie.

Jan Driedonks

Jan is in 2006 door het toenmalige bestuur gevraagd FC Eindhoven administratief te ondersteunen. Op 10 juli 2008 is hij benoemd tot interim manager. Vervolgens kreeg Jan een rol in de festiviteiten bij het 100-jarige jubileum.

In 2011 heeft voorzitter Michiel Pieters Jan Driedonks en Hans Verhoeven verzocht het Eregenootschap nieuw leven in te blazen. Deze commissie organiseert jaarlijks enkele bijeenkomsten voor de ereleden. Jan ontvangt bij de thuiswedstrijden het arbitrale kwartet en het bestuur van de tegenstanders. Verder begeleidt Jan het bestuur van de Club van de Maand. Driedonks is daarnaast ook lid van de historiecommissie, waarmee hij de historie terugbrengt in ons stadion.

Wij danken Frank en Jan voor hun enorme inzet!