Tot volgend seizoen!Geen wedstrijden meer gepland

  • Home
  • Nieuws
  • Gezamenlijke feestavond en bbq na de wedstrijd van vrijdag

Gezamenlijke feestavond en BBQ na de wedstrijd van vrijdag

Traditiegetrouw wordt de competitie afgesloten met een gezamenlijke feestavond en BBQ, welke in samenwerking met EindhoFAN en John’s Kitchen georganiseerd wordt.

 

Vanaf 22u00 is iedereen (supporters, medewerkers en sponsoren) van harte welkom op het feestelijke ‘BBQ-terrein’ voor de hoofdtribune.

 

Officieel ‘afscheid’ bestuursleden

 

Zoals bekend zal Chris Aelberts vanaf 1 juli Michiel Pieters opvolgen als voorzitter van FC Eindhoven. Gedurende de afgelopen vijf seizoenen is FC Eindhoven onder de bezielende leiding van Pieters uitgegroeid tot een stabiele en ambitieuze club.

 

Hij en zijn mede bestuursleden zijn van mening dat regelmatige bestuurlijke vernieuwing goed is voor de club waarbij de 'blauw-witte-lijn' binnen de nieuw op te richten Raad van Commissarissen geborgd zal blijven. Vandaar ook dat naast hem de huidige bestuursleden Pieter van der Leegte en Ronald Onink vanaf 1 juli vanuit het clubbestuur zullen toetreden tot deze RVC.

 

Daarnaast zullen we aanstaande vrijdag ook ‘afscheid’ nemen van bestuursleden André Egelmeers, Tom Ploegsma, David van Iersel en Roald van der Vliet, die vanaf 1 juli geen bestuursfuncties meer zullen bekleden. Deze heren hebben de afgelopen jaren door middel van hun enthousiasme, expertise en netwerk, een flinke bijdrage geleverd aan het stevige fundament wat richting de toekomst reeds gelegd is. Daarvoor is FC Eindhoven hen zeer erkentelijk en we zijn tevens verheugd blijvend te mogen rekenen op hun betrokkenheid en sympathie!

 

Aanstaande vrijdag is er zowel voor als na de wedstrijd voor zowel sponsoren als supporters de gelegenheden om in informele sfeer de heren te danken voor hun inzet.Voor aanvang van de wedstrijd zal op het veld ook een moment stil gestaan worden bij de verdiensten van deze heren voor de club.

 

Kortom, alle ingrediënten voor een leuke en gezellige avond zijn aanwezig en dus hoopt FC Eindhoven u allen dan ook te mogen verwelkomen a.s. vrijdag in het Jan Louwers Stadion.