dinsdag 23 juli 2019
19:00 uur

Brief van EindhoFAN

Woensdagavond was het gesprek met het bestuur/RvC van FC Eindhoven en de vertegenwoordigers van EindhoFAN. Het was een open en recht door zee gesprek, waarbij alles op tafel gelegd werd. EindhoFAN vat het gesprek samen:

Het bestuur/RvC betreurt de negativiteit die in de pers verschijnt. Deze berichten geven een verkeerd beeld van de huidige situatie. De club heeft een duidelijke visie en het gehele bestuur/RvC onderschrijft die visie. Achter de schermen werkt men hard aan implementatie van deze visie en de continuïteit voor onze club. Daarbij past het reageren op negatieve berichten niet.

Er werd gesproken over het nieuws omtrent onze trainer Wilfred van Leeuwen. De club was verrast door het nieuws. Een trainer wordt gezien als een passant en als onderdeel van de club. De club heeft een visie en houdt daar ook aan vast. Ook als er iemand wegvalt moet de club door en doet dat met de eigen visie. En deze visie wordt volledig gesteund door het gehele bestuur/RvC. Alle beslissingen die worden genomen, zijn op basis van die visie. 'Niemand is groter dan de club' is een gevoel dat bij alle aanwezigen overheerst.

We lopen al enkele jaren tegen het net-niet promoveren aan. Vanuit het continu 'net-niet' verhaal en om de volgende stap te kunnen zetten, is 1,5 jaar geleden gekozen om een andere weg te bewandelen. Er bestond een verschil van inzicht tussen de oudere en jongere generatie van het bestuur/RvC. De jongere generatie van het bestuur is erg ambitieus en wil graag meer uit FC Eindhoven halen. En daar zijn opportunistische keuzes gemaakt, die niet allemaal even goed hebben uitgepakt. Dit is helaas inherent aan het besturen van een voetbalclub.

De ambitie is er om mee te gaan doen om promotie en dit ook te behalen. Die nieuwe weg heeft men ingezet met de aanstelling van Dhr. Ling als adviseur en daarna met Wilfred van Leeuwen als trainer. Alles met de visie van de club in het achterhoofd. Dhr. Ling heeft eenzelfde visie en deze zal overgebracht worden op FC Eindhoven. Dit betreft onder meer elementen als de jeugdopleiding, voeding(-supplementen), fysiektraining, speltactiek en de persoonlijke analyses ten behoeve van een continu proces van verbetering. Eigen jeugd word gezien als heel belangrijk en moet in de toekomst zorgen voor regio gebonden spelers die doorbreken in het 1e elftal. De opmerking dat Ling niet altijd aanwezig is klopt, maar Ling heeft in zijn netwerk een team van mensen die daarin allemaal een rol hebben en verslag uitbrengen. Er is dus een continu begeleiding en controle op de implementatie en uitvoering van de visie in de club met formele tussentijdse evaluaties en bijsturingen.

Ook werd de communicatie besproken. Hierin zijn alle partijen van mening dat dit moet verbeteren. Duidelijkheid richting achterban is belangrijk. Heel belangrijk is om nieuws te vernemen via de clubkanalen en niet via de pers. En daar gaan we ook structureel mee starten. Er is afgesproken dat supporters via EindhoFAN vragen kunnen indienen. Maandelijks gaat er overleg plaatsvinden tussen bestuur/RvC en EindhoFAN. EindhoFAN zal de supporters op de hoogte houden van deze gesprekken.